SimTalk - גלישה 100 גיגה + שיחות והודעות תקף ל 30 יום.


שיחות והודעות ללא הגבלה בארץ + 100 גיגה גלישה תקף ל 30 יום מיום הטעינה, שעות פעילות האתר א-ש 08:30-22:00, מוקד התמיכה בימים א-ה 08:30-22:00, יום ו 08:30-15:00, הטעינה נכנסת לתוקף עד 20 דק' מזמן התשלום, ובמידה ונעשתה לאחר שעות הפעילות בתחילת יום הפעילות הבא.


69