GlobalSim חבילה לשימוש בחו"ל בלבד מקנה 2GB גלישה, תקף עד 3 שנים או גמר היתרה.


GlobalSim חבילה לשימוש בחו"ל בלבד מקנה 2GB גלישה, תקף עד 3 שנים או גמר היתרה. שעות פעילות האתר 24/7 רצוף. הטענה נכנסת באופן אוטומטי עד 20 דק' מהתשלום ובמידה ונעשתה לאחר חצות (24:00) תיכנס ב 8:00 בבוקר. לכל שאלה או בעיה מוקד תמיכה זמין ב whatsapp מס 058-3939999


109