GlobalSim חבילה לשימוש בחו"ל בלבד מקנה 1GB גלישה תקף עד 3 שנים או גמר היתרה.


GlobalSim חבילה לשימוש בחו"ל בלבד מקנה 1GB גלישה תקף עד 3 שנים או גמר היתרה. שעות פעילות האתר א-ש 08:30-22:00, מוקד התמיכה בימים א-ה 08:30-22:00, יום ו 08:30-15:00, הטעינה נכנסת לתוקף עד 20 דק' מזמן התשלום, ובמידה ונעשתה לאחר שעות הפעילות בתחילת יום הפעילות הבא.


79