90 הודעות SMS תקף לשנה, (מותנה ביתרת מינימום של 3 ש״ח).


90 הודעות SMS תקף לשנה, (מותנה ביתרת מינימום של 3 ש״ח), שעות פעילות האתר א-ש 08:30-22:00, מוקד התמיכה בימים א-ה 08:30-22:00, יום ו 08:30-15:00, הטעינה נכנסת לתוקף עד 20 דק' מזמן התשלום, ובמידה ונעשתה לאחר שעות הפעילות בתחילת יום הפעילות הבא.


39