קידומת 055 טעינה לשנה - סים דאטה עבור התקנים סלולרים עד 50 גיגה תקף עד שנה או גמר היתרה,


סים דאטה עבור כל התקן סלולרי שזקוק לגלישה עד 50 גיגה תקף עד שנה או גמר היתרה.


140