ג'וואל - 90 שח לטעינת שיחות


ג'וואל - 90 שח לטעינת שיחות, שעות פעילות האתר א-ש 08:30-22:00, הטעינה נכנסת לתוקף עד 20 דק' מזמן התשלום, ובמידה ונעשתה לאחר שעות הפעילות בתחילת יום הפעילות הבא.


99 

פרטים נוספים